9 de December de 2015

Marcatge CE de producte

 

 

control de producció en fàbrica

Què és el Marcatge CE?

El Marcatge CE és un requisit reglamentari obligatori per comercialitzar qualsevol producte en el mercat europeu. Proporciona unes regles comunes per a tots els fabricants d’Europa en matèria d’assaigs i reglamentació, i és l’única acreditació vàlida per poder comercialitzar els productes fabricats. Es tracta d’un passaport tècnic.

El fabricant és el responsable de realitzar les tasques requerides segons el tipus de producte. A Adequo Enginyers l’assessorem i ajudem a crear:

  • CPF (Control de Producció en Fàbrica). El fabricant ha d’establir, documentar i mantenir un control de la producció, que és el control intern per tal d’assegurar que les característiques del producte es mantenen dins els límits especificats durant la producció.
  • Instruccions tècniques i manual d’instruccions del producte, establint els riscos i detallant el funcionament del producte així com la seva manipulació i instal·lació.
  • Trobar el millor laboratori (organisme oficial notificat) per realitzar els assaigs inicials de tipus que siguin requerits en cada cas.
  • Declaració de Conformitat final emesa pel fabricant.
  • Etiquetatge CE del producte.