23 de December de 2015

Especialistes en Marcatge CE

 

logo CE

Adequo és una enginyeria especialitzada en adequar maquinària a les normatives de seguretat i realitzar el marcatge CE de qualsevol producte.  Des del 2009 hem certificat i adequat més d’un centenar de productes i màquines per tal de ser distribuïts al mercat europeu o per eliminar el risc per als treballadors, aportant així a l’empresari la seguretat per poder seguir treballant amb les màquines de sempre. A més, gràcies a la implantació del Control de Producció en Fàbrica obligatori per al marcatge CE de producte, hem implantat les normatives de qualitat ISO 9001 i 14001, optimitzant els temps i els recursos de l’empresari i obtenint els segells de qualitat i de producte al mateix temps.