9 de December de 2015

Llicències i permisos

 

iso

Projectes d’activitat per obtenir la llicència ambiental i d’obertura

Amb la publicació de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, la tramitació de les llicències d’activitat s’ha modificat sustancialment.

Els nostres serveis en matèria de llicències i permisos són:

  • Estudi de viabilitat del projecte a nivell legal i d’execució
  • Confecció del projecte necessari per fer la tramitació dels permisos i llicències pertinents
  • Gestió de la tramitació i assessorament durant el procés amb l’administració
  • Confecció del projecte executiu
  • Seguiment del projecte i coordinació de l’obra amb els industrials que en formen part
  • Lliurament del projecte final