Grup de Treball de Lean Salut

Des del col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya estem impulsant la creació del grup de treball sobre Lean Salut, per fomentar la difusió del Lean Management entre els hospitals catalans, si esteu interessats en participar del grup, accedeix al link següent i contacta amb el col·legi:

http://www.eic.cat/noticies/nou-grup-treball-lean-salut

Objectiu del Grup de Treball Lean Salut

– Difusió del Lean Management (Salut) com a metodologia de direcció d’organitzacions sanitàries a través de sessions de treball, actes divulgatius, cursos i publicació d’articles.

– Intercanvi d’experiències entre professionals de l’àmbit de la direcció per processos i Lean en organitzacions sanitàries.

– Incorporar, adaptar i difondre els avenços i bones pràctiques del Lean Management i la direcció d’operacions que es produeixin en els sectors propers al sector salut.

– Impulsar la presència del col·lectiu al sector salut i a fòrums d’opinió de l’àmbit de l’enginyeria sanitària.

– Posar en valor el paper de l’enginyer en l’evolució tecnològica del sector salut i, en especial, en la direcció d’operacions i en la implementació de metodologies de millora contínua i excel·lència operativa, com el propi Lean Salut.

– Impulsar treballs en col·laboració amb altres col·legis professionals com poden ser el Col·legi de Metges i el Col·legi d’Economistes.

warning