9 de December de 2015

ERP

 

erp

Suport i consultoria en implantació i rendiment de sistemes informàtics de gestió empresarial

Els nostres serveis en matèria de ERP són:

  • Formar als usuaris en l’ús del programa segons les necessitats específiques de cada lloc de treball
  • Realització de l’anàlisi inicial de l’empresa, detectant els punts crítics que cobreix l’aplicació
  • Presa de requeriments de funcionalitats no contemplats pel sistema ERP
  • Buscar solucions sense desenvolupaments addicionals. En moltes ocasions allò que sembla que requereix un desenvolupament a mida, pot ser cobert utilitzant una funcionalitat existent, configurant l’eina de manera diferent.
  • Vèncer les possibles reticències dels usuaris, la reticència al canvi
  • Ajudar als clients en la definició dels nous processos de negoci. Reenginyeria de processos. A vegades cal adequar els seus processos als que ofereix l’eina. S’ha de detectar i eliminar en la mesura del possible els processos repetitius i definir el màxim aprofitament de temps i recursos amb l’ús del nou programa.